FORRETNINGSBETINGELSER

Kunden garanterer at have rettigheder til alt materiale, foto, grafik, tekst og andet, som kunden leverer til Erling Nielsen (EN) til brug på kundens hjemmeside. Kunden vil i alle tilfælde beskytte EN mod alle krav fra tredjepart, hvis kunden leverer materiale til EN uden at have rettigheder til materialet som bruges i forbindelse med fremstilling af kundens hjemmeside.

Alle priser på denne hjemmeside er angivet eksklusive moms, medmindre andet er anført.

Fakturering: Kunden indbetaler forskud, 50% af det aftalte beløb, før arbejdet påbegyndes. Når projektet er færdigt og godkendt af kunden, betales de resterende 50%, inden hjemmesiden lægges på server, såkaldt webhotel, valgt af kunden. Forskud kan under ingen omstændigheder refunderes.

EN kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for tab, skader eller mistet fortjeneste af nogen art med hensyn til driften af kundens hjemmeside.

EN’s ansvar for hjemmesiden ophører når hjemmesiden er godkendt af kunden og kører “live” på en server, et webhotel valgt af kunden. Efterfølgende vedligeholdelse af den færdige hjemmeside kræver en særskilt aftale og kontrakt.

Denne side opdateres løbende hvis forretningsbetingelser ændres.